Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.

Malý časopis je stále živý

TVORBA MALÉHO ČASOPISU – družinový, oddílový, střediskový, školní PROČ BYCHOM MĚLI VYDÁVAT V DOBĚ INTERNETU NĚJAKÉ TIŠTĚNÉ MÉDIUM – MALÝ ČASOPIS? – pro koho? S jakou náplní? Koho chceme oslovit? A jak? – formát, obsah, forma, typografie, výroba, archiv….

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Pomůckysvé malé časopisy a ostatní periodika (webové - vytištěné)
Lektor
Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c. (Bílý Riki (8)) , PRESS, Asociace NNO JČK. GNF, HBL, Junák
Novinář, technický redaktor, šéfredaktor, typograf, grafik, fotoreportér, autor několika publikací o tvorbě malých časopisů, lektor na PR, práce s médii a reklamu Dlouholetý skautský činovník, propagátor přátelství rozrůzněných a Březových lístků, jeden z blízkých přátel Jana Šimáněho Galéna

Zobrazit termíny programu

0 komentářů