Vzdělávání v organizacích dětí a mládeže, i dobrovolník může být odborník

Konference zahajující CVVZ 2016, 10.11.2016 v Jih­lavě

Místo konání: Vila Eden Jihlava

Cíle konference

Představit a doplnit vize v oblasti uznávání výstupů neformálního vzdělávání:
 • autorizované osoby (AO) pro jednotlivé profesní kvalifikace
 • zásobník zkoušejících lektorů / zástupců AO, jejich školení, organizace
 • podpora členských organizací pro případnou vlastní autorizaci
 • informovat organizace dětí a mládeže o výstupech projektů v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví
Motivovat organizace k zapojení do výzvy na propojování formálního a neformálního vzdělávání z operačního programu OPVVV, plánované na únor 2017.

PROGRAM

9:00 – 9:30 Prezence

 1. Uvítání – organizátoři konference
 2. Mgr. Michal Urban, ředitel Odboru pro mládež MŠMT – propojování formálního a neformálního vzdělávání z pohledu MŠMT, uznání vedoucího jako pedagogické kvalifikace?
 3. Mgr. Daniela Havlíčková, Hodina H, Pelhřimov – systém Národní soustavy kvalifikací a možnosti uznávání neformálního vzdělávání v ČR
 4. Ing. Aleš Sedláček, předseda ČRDM – prezentace výstupů projektů v oblasti neformálního vzdělávání a dobrovolnictví
 5. PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD., Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela – Katedra telesnej výchovy a športu – neformální vzdělávání na Slovensku a možnosti jeho uznávání
 6. Mgr. Radek Hanuš, Katedra rekreologie, Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) – Propojování formálního a neformálního vzdělávání. Jak umožňuje UPOL uznat studentům kompetence, získané v organizacích dětí a mládeže?
 7. Praktické cesty k uznávání (pracovní skupiny)

• Dokumentace a certifikáty, novinky v Europassu – Mgr. Irena Palánová, Národní ústav pro vzdělávání, vedoucí oddělení pro mezinárodní spolupráci a koordinaci projektů, Příklady dalších sebehodnotících nástrojů. • Výchovný/vzdělávací program založený na kompetencích • Co je nutné absolvovat, aby se organizace mohla stát Autorizovanou osobou? – Mgr. Daniela Havlíčková 8. Možnosti zapojení do výzvy na propojování formálního a neformálního vzdělávání z operačního programu OPVVV v únoru 2015 (ČRDM, MŠMT) 9. Zakončení

17:00 – 18:30 Volná diskuse a výměna zkušeností s občerstvením

Stravování: přes den zajištěno.

Ubytování ze čtvrtka na pátek: Pro zástupce organizací dětí a mládeže, kteří se druhý den zúčastní večerního zahájení CVVZ je možno zajistit ubytování přímo v hotelu, kde se konference koná. Pořadatel CVVZ zde domluvil, pro omezený počet osob slevu 50%. Zájemci, prosím, zapište se do tabulky. Budeme vás následovně kontaktovat, s tím, jestli jsme schopní vaší poptávku zajistit.

Konferenci pořádá: Jejda…, z.s. ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže Partneři konference: MŠMT a Univerzita Palackého v Olomouci

Konference je odborného formátu, zváni jsou zástupci organizací dětí a mládeže, zejména statutární orgány a osoby, zodpovědné za vzdělávání. Dále pak zástupci institucí, experti na problematiku apod. Na konferenci se nevybírá poplatek. Prosíme o zodpovědnost a v případě přihlášení dodržení účasti nebo omluvu předem.

Pro přihlášení klikněte zde.