David Zimola

Muzeum Vysočiny Jihlava - komentovaná prohlídka

Prohlídka historických expozic MVJ s výkladem. Exkurze začíná v expozici "Dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině" výkladem o počátcích těžby polymetalických rud na Jihlavsku ve 13. století a pokračuje osídlováním centrální části ČMV, založením města Jihlavy ve 40. letech 13. století a historií města od 13. do 20. století. Zájemci si mohou prohlédnout i přírodovědné expozice (bez výkladu) zaměřené na přírodní prostředí ČMV (fauna, flóra, louky, mokřady, geologie a historický vývoj krajiny).

ProvedeníExkurze
Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
Lektor
David Zimola
Mgr. David Zimola - archeolog Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. od roku 1997 dosud, specializuje se na archeologii vrcholného středověku na Českomoravské vrchovině, provádí archeologické výzkumy v rámci Kraje Vysočina a spravuje archeologickou sbírku MVJ.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

Komentovaná prohlídka historického jádra města Jihlavy

Projdeme si zajímavá místa historického centra Jihlavy: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Povýšení sv. Kříže, sv. Jakuba Většího, gotické domy na náměstí, park Gustava Mahlera (bývalá židovská synagoga) a hradební systém u brány Matky Boží. Prohlídka města dopoledne navazuje a odpoledne předchází návštěvě Muzea Vysočiny a je zaměřena především na architektonický vývoj města a historii Jihlavy od 13. do 20. století.

ProvedeníExkurze
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Lektor
David Zimola
Mgr. David Zimola - archeolog Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. od roku 1997 dosud, specializuje se na archeologii vrcholného středověku na Českomoravské vrchovině, provádí archeologické výzkumy v rámci Kraje Vysočina a spravuje archeologickou sbírku MVJ.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů