Petra Drahanská

OMK: Metoda zážitkové pedagogiky

Nahlédnete do metod zážitkové pedagogiky a leccos si vyzkoušíte i na sobě. Naučíme Vás pomocí her a zážitků učit nebo vést děti tak, aby to mělo smysl, účastníci uměli získané zkušenosti vytěžit, přenést je do reálných změn a navíc je to bavilo!

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Lektor
Petra Drahanská , Prázdninová škola Lipnice
Po absolvování studia v Ateliéru dramatické výchovy na Divadelní fakultě JAMU zde nejprve zůstala působit jako pedagog v rámci doktorského studia. Přednášela předměty zaměřené na komunikaci, osobnostně-sociální výchovu, skupinovou dynamiku a dramatickou výchovu jako takovou. V té době také úspěšně absolvovala Instruktorský kurz v rámci interního vzdělávání občanského sdružení Prázdninová škola Lipnice, kde se setkala se základy týmové spolupráce, řízení projektů, dramaturgie a tvorby zážitkových kurzů a rozšířila si tak své praktické působení o další možné přístupy, metody a techniky. Od roku 2001 pracuje ve firmě Outward Bound - Česká cesta jako externí lektorka vzdělávacích a tréninkových kurzů vedených formou zážitkové pedagogiky. V tomto komerčním prostředí se pokusila využít svých zkušeností ze studia Dramatické výchovy a vytvořila nový produkt na poli firemního vzdělávání Divadlo v managementu, který vychází z metody Divadla Fórum v kombinaci s tréninkem komunikačních a manažerských dovedností. 0d roku 2004 je také členkou redakční rady nově vzniklého odborného časopisu Gymnasion – časopis pro zážitkovou pedagogiku, kde mimo jiné garantuje rubriku věnovanou metodice oboru. Metodu zážitkové pedagogiky systematicky zpracovává a vyučuje v rámci interního vzdělávání OB – ČC i PŠL.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů