Martin Hak

Storytelling - živé vyprávění příběhů

Vypravěčské řemeslo nabízí zvláštní, přitažlivý způsob dorozumívání a vypravěč je pečlivým průvodcem ve sledu událostí příběhu. V čisté formě jde o blízké živé setkání diváků a vypravěče s obrazy příběhu, v nichž je kódováno sdělení, téma, ... to, čemu bychom rádi porozuměli, to, co doposud vidíme "jen" ze svého úhlu pohledu nebo i jen to, co nás baví. Aby vypravěč mohl dělat svou práci, potřebuje ovládnout umění obraznosti. V našem workshopu se budeme učit vytvářet s pomocí slov, hlasu, zvuku, pohybu, ... nehmotné obrazy, které druzí skvěle uvidí ve svých hlavách a budou jim rozumět. Čekají nás individuální i skupinová, fyzická i mentální cvičení, trénink představivosti, obrazotvotnosti a fantazie a několik příběhů. Workshop je určen těm, kteří někdy touží pracovat s příběhem, ať už pro jeho sílu motivační, výchovnou, vzdělávací, nebo estetickou. Přijďte si vyzkoušet jednu ze základních dovedností.

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
PomůckyPohodlné volnější oblečení pro vybraná cvičení a práci "na zemi". Chce-li si kdo dělat poznámky, ať se vybaví.
Lektor
Martin Hak
Martin Hak - vypravěč na jevišti, lektor vypravěčských dovedností a práce s příběhem. Absolvent DIFA JAMU Brno. Pracoval jsem jako učitel na brněnské soukromé škole, v SVČ Lužánky, v ACOR na ÚPV MU Brno, ... a jako lektor kurzů pro pedagogy a manažery. Vypravěčstvím jsem začal žít v roce 2001. V současné době pořádám vzdělávací akce a umělecká vystoupení pro firmy, školy, knihovny, divadla, skauty, vědce, faráře ... a širokou veřejnost.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů