Tomáš Brabenec

Obchvat města

Rolová hra, která simuluje rozhodování o komunitně důležitých otázkách (v tomto případě o tom, zda postavit či nepostavit problematický obchvat kolem města), prosazování často protichůdných zájmů. Hráči dostanou scénáře a pak se musí vcítit a věrně hrát svoji roli tak, aby v zastupitelstvu města prosadili svůj zájem.

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Pomůckypsací potřeby
Lektor
Tomáš Brabenec , Chaloupky
S lektorováním jsem začínal na Středisku ekologické výchovy Sever, kde jsem pracoval devět let. Nyní působím prvním rokem jako lektor EVVO na středisku EV Chaloupky.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

U jezera

Simulační hra, která skrze napodobení tržních principů a soutěživost účastníků objasňuje principy trvale udržitelného rozvoje. Účastníci vytvoří týmy/firmy jejichž posláním bude dosáhnout na konci hry co největšího zisku.

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
Pomůckypsací potřeby
Lektor
Tomáš Brabenec , Chaloupky
S lektorováním jsem začínal na Středisku ekologické výchovy Sever, kde jsem pracoval devět let. Nyní působím prvním rokem jako lektor EVVO na středisku EV Chaloupky.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

Big Business

Jedná se o simulační hru, která se snaží napodobit obchodní vazby v globalizovaném světě. Týmy představují různé regiony/země, které mají za úkol dosáhnout úspěchu v mezinárodním obchodu.

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
Pomůckypsací potřeby
Lektor
Tomáš Brabenec , Chaloupky
S lektorováním jsem začínal na Středisku ekologické výchovy Sever, kde jsem pracoval devět let. Nyní působím prvním rokem jako lektor EVVO na středisku EV Chaloupky.

Zobrazit termíny programu

2 komentáře