Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Proč jsou problémové? Klíč k motivaci dětí

Nedokážou děti, se kterými pracujete, udržet pozornost? Předvádí se a strhávají tím ostatní k neaktivitě? Prosazují bezhlavě svou? Mají potřebu mstít se nebo vyhýbat se neúspěchu?

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D. , Mansio v.o.s.
Dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání, postupně rozvíjela svou dovednost nabízet takové modelové situace a cvičení, které účastníky vzdělávání nejen baví, ale umožní jim pochopit a rozvinout svůj potenciál v oblasti komunikace, lektorských dovedností a dovednosti předávat informace druhým. Dokáže unikátním způsobem propojovat oblast teorie a praxe.

Zobrazit termíny programu

1 komentář