Aleš Sedláček

Rizika i příležitosti v legislativě pro práci s dětmi a mládeží, aneb co ČRDM dělá na tomto poli?

Česká rada dětí a mládeže se stará o to, aby prostředí pro práci v organizacích, oddílech, klubech, kmenech bylo co nejpříznivější. Víte o rizicích, které přináší táboření na zemědělské půdě, dotované z EU, stavba tábora na břehu potoka v aktivní zóně záplavového území? Znáte rizika návrhu zákona o myslivosti? Víte o pokutách za přijetí neočkovaného dítěte na zotavovací akci? Naší prací je nejen hašení legislativních požárů, ale i snaha o rozvoj do budoucna. Rádi bychom aby se daňová legislativa směrem k NNO zjednodušila, aby měl dobrovolník v našich organizacích podobné podmínky jako ten v akreditovaném režimu. Pobavíme se i o závěrech konference k uznávání neformálního vzdělávání, která bude ve čtvrtek, tj. den před zahájením CVVZ v Jihlavě.

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Aleš Sedláček (Tokaheya) , Česká rada dětí a mládeže
Aleš Sedláček, předseda ČRDM - Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů