Martin Kříž

Hry o krajině a v krajině

Jak krajinu vnímat, jak ji studovat, srovnávat, hodnotit, revitalitovat. Bude představena nová kniha Krajina nápadů, která ma za úkol pomoci vedoucím a učitelům učit o takovém širokém tématu jako je krajina. Ty nejnápaditěší aktivity a nápady si ukážeme v praxi.

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
Lektor
Martin Kříž (Marťas) , Chaloupky o.p.s.
Jsem vedoucí ekocentra Chaloupky Kněžice, dlouholetý vedoucí brněnské Zeměpisné společnosti Morava, tvořím ekologické výukové programy, píšu učebnice a metodické příručky, organizuji tábory, veletrhy výukových programů, vzdělávám učitele napříč předměty (výuka v terénu, v zahradě, místně ukotvené učení...).

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

Badatelství

Badatelství jako metoda nejen ve výuce ve školách, ale i osvědčená vzdělávací (třeba i celodenní) aktivita na táborech. Nebudeme jen akademicky přednášet, ale metodu si zároveň vyzkoušíme v praxi, venku v terénu. Jak skloubit výuku znalostí, dovedností a týmové spolupráce a u toho děti k práci motivovat.

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
Pomůckyzajistím si
Lektor
Martin Kříž (Marťas) , Chaloupky o.p.s.
Jsem vedoucí ekocentra Chaloupky Kněžice, dlouholetý vedoucí brněnské Zeměpisné společnosti Morava, tvořím ekologické výukové programy, píšu učebnice a metodické příručky, organizuji tábory, veletrhy výukových programů, vzdělávám učitele napříč předměty (výuka v terénu, v zahradě, místně ukotvené učení...).

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

Strategické a simulační hry

Co je strategie a strategická hra, co simulace a hra na role, základní pojmy, ukázky her, rozbory situací. Jak využívat strategie a simulace v rámci plánování etapových her nebo výcukových programů, týmovek..., jak se prolínají strategické a simulační hry. Jak na simulační hry, ukázky různých simulačních her, hlavně z oblasti environmentální výchovy. Hry rolí, dramatizace v rámci simulačních her. Problém se zjednodušováním skutečnosti...

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
Pomůckymístnost, kde se dá vytvořit prostor bez stolů...
Lektor
Martin Kříž (Marťas) , Chaloupky o.p.s.
Jsem vedoucí ekocentra Chaloupky Kněžice, dlouholetý vedoucí brněnské Zeměpisné společnosti Morava, tvořím ekologické výukové programy, píšu učebnice a metodické příručky, organizuji tábory, veletrhy výukových programů, vzdělávám učitele napříč předměty (výuka v terénu, v zahradě, místně ukotvené učení...).
Martina Munduchová , Chaloupky o.p.s.
Jsem přírodomilec, původní profesí přírodovědec a teď se živím jako lektor ekologických programů na ekocentru Chaloupky Kněžice. Jsem zcela táborové dítě, mám za sebou přes deset let vedoucování v různých oddílech- aktuálně nejvíce a nejsrdečněji v Zeměpisné společnosti Morava, oddíl Brtníci.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů